Gespreid betalen

Gespreid betalen

Betalen in schijven


Gespreid betalen, ook wel bekend als betalen in termijnen of incasso, is een betaalmethode waarbij je een aankoopbedrag in meerdere delen kunt betalen over een bepaalde periode. In plaats van het volledige bedrag in één keer te betalen, verdeel je de kosten in termijnen.
Elke schijf zal via een domiciliëring worden aangeboden op de eerste van elke maand aan de bank van je klant. Eens het totaalbedrag is betaald stopt de domiciliëring automatisch.

Gespreid betalen verloopt via domiciliëring, je leden betalen een voorschot via online betalen. Dit voorschot activeert hun domiciliëring. Er is dus geen papierwerk.

Globale instellingen

WAAR? Via het menu instellingen > betalingsmethodes > gespreid betalen
Hiervoor moet je in je Mollie-account de betalingsmethode “SEPA-domiciliëring” activeren in je account.

Op deze pagina kun je de algemene instellingen configureren. Je hebt de mogelijkheid om specifieke instellingen per cursus of activiteit te overschrijven.
Door deze globale instellingen in te vullen zal er nog geen mogelijkheid zijn om gespreid betalen te aanvaarden, je dient dit nog per activiteit aan te duiden of je dat wil toelaten.

Vanaf welk bedrag wil je gespreid betalen toelaten? 

Dit heeft je als club de vrijheid om leden die een hoge rekening hebben te laten betalen in schijven. Je kan dit bedrag ook leeglaten als er geen minimumbedrag is.
Het minimumbedrag die je hier invult is per deelnemend kind, als je dus met groepsinschrijvingen werkt dan zal dit minimum per kind berekend worden.

Voorschot 

Moet er een voorschot worden aangerekend? Indien ja, hoeveel?
Dit kan een bedrag zijn of percentage van het bedrag. Het voorschot is meteen hun eerste betaling om de domiciliëring te activeren. Indien er geen voorschot is dan zal de eerste schijf worden aangerekend om de domiciliëring te activeren.

Het voorschot is steeds per cursus/activiteit, volg je 3 activiteiten dan betaal je dus per activiteit het ingestelde voorschot.


In hoeveel maanden? 

In hoeveel maanden mogen de betalingen maximum gespreid worden? Stel, iemand schrijft in op 1 september, na hoeveel maanden moet deze persoon het totaalbedrag ten laatste hebben betaald.

De betalingstermijn kun je per cursus verder instellen.
Verdere instellingen:

Bepaal de weergave van de prijzen op je inschrijvingspagina’s.

Saldo op account

Je kunt ook instellen of het saldo op de account van je leden moet worden meegerekend in hun maandelijkse betalingen of niet. Met andere woorden, mag een deel van de termijn (deels) worden betaald met het geld dat op hun account staat, of niet.

Instellingen per activiteit

WAAR? Bij elke activiteit kun je op het tabblad prijzen > betalingsopties de globale instellingen overschrijven
Alleen de activiteiten waarbij je de instelling "betalen in schijven" activeert zullen in aanmerking komen voor gespreid betalen.Voorschot

Moet er een voorschot worden aangerekend? Indien ja, hoeveel?
Dit kan een bedrag zijn of percentage van het tarief.

In hoeveel maanden

In hoeveel maanden mogen de betalingen maximum gespreid worden?

Wanneer eerste betaling starten

Vanaf wanneer moet het maandelijks betalen starten? Zo krijgen leden de mogelijkheid om later te beginnen met betalen (bv: leden schrijven in in
juni maar moeten pas vanaf september beginnen betalen).

Volledig bedrag ten laatste betaald op

Geef een uiterste betaaldatum op, zodat het systeem weet dat betalingen voor een activiteit eerder moeten plaatsvinden als de startdatum nadert.
De betaling zal VOOR de ingestelde datum plaats vinden. Als je instelt dat het ten laatste betaald moet zijn in juni dan zal de laatste schijf plaats vinden in mei.

Voorbeeld:

In dit specifieke geval schrijft iemand zich in januari in voor een kamp dat plaatsvindt in maart. Hoewel de standaardinstelling aangeeft dat er 3 maanden zijn om te betalen, wil je dat het volledige bedrag vóór aanvang van het kamp is betaald, gezien het kamp al 2 maanden later begint.

Om dit te bereiken, vul je bij "volledig bedrag ten laatste betaald op" in dat het bedrag betaald moet zijn in maart. Op die manier wordt de betaling correct gepland volgens jouw vereisten.

Leden verplichten om in schijven te betalen

Als je deze optie aanvinkt dan zien leden alleen de prijs per maand en is er geen mogelijkheid om het totaalbedrag in één keer te betalen.


Betalingen opvolgen

Globaal

WAAR? Via het menu “financieel > gespreid betalen” kun je een mooi overzicht zien van iedereen die gespreid betalen heeft gekozen en of ze in orde zijn of niet.
In de tabel kun je tevens aflezen hoeveel maanden je leden nog moeten betalen en of het bedrag reeds voldaan is.Zo zie je telkens over wie het gaat en welke kostennota en wat de status van de domiciliëring is.
 1. Rood kruisje = niet actief
 2. Groen vinkje = wel actief
In de tabel kun je 3 icoontjes tegenkomen.
 1. groen vinkje = schijf betaald
 2. puzzelstukje = deel van schijf betaald (kan te maken hebben met afrondingen)
 3. twee gele pijltjes = schijf is in aanvraag bij Mollie
Om de domiciliëringsstatus te activeren, dienen leden hun eerste betaling online te voldoen. Het is niet mogelijk om een domiciliëring te starten via een overschrijving.

Fouten

Via financieel > betalen in schijven kun je ook een tabblad fouten vinden
Als er een transactie mislukt krijg je hier ook een e-mail van, zo moet je niet telkens kijken of er mislukte transacties zijn.
De fouten sommen alle mislukte transacties op incl. de reden die we doorkrijgen van Mollie zoals onvoldoende saldo op rekening.
Deze klanten contacteer je best om een oplossing te zoeken. Eens je ze gecontacteerd hebt kun je ze ook aanvinken zodat je makkelijker kunt opvolgen welke klanten je nog moet contacteren.

Individueel

Individuele aflossingstabellen kun je bekijken in de kostennota van die persoon.
WAAR? Je kan deze raadplegen via het menu financieel > kostennota's of via het profiel van een lid op het tabblad financieel

Hoe zien mijn leden dit?

Activiteiten waarbij gespreid betalen aan staat krijgen de prijs per maand te zien bij het tarief van de activiteit.De weergave van deze tarieven kun je wijzigingen via de inschrijvingspagina: lees meer.


In het winkelmandje zien ze de betalingsmogelijkheid "gespreid betalen".

Bij het betalen zien ze ook de aflostabel.


Veel gestelde vragen over gespreid betalen


Wat als een lid wil annuleren en de cursus is nog niet afbetaald?


Als je de kostennota verwijderd dan zal het mandaat (domiciliëring) worden verwijderd en zal het lid dus niet meer verder betalen via gespreid betalen. Dit zal je als club dus zelf moeten opvolgen.

Wat als ik een lid omboek naar een cursus met een ander afbetaalplan

Dan zal het nieuwe afbetaalplan van toepassing zijn. Indien het voorschot van de nieuwe cursus hoger is dan de andere, dan zal het verschil in voorschot worden afgerekend samen met de eerst volgende maand.

Wat als de activiteit volledig is betaald?

Eens de activiteit volledig is betaald dan schrappen we de domiciliëring automatisch. Zal de status van het mandaat dus inactief zijn en de kostennota als betaald worden aangeduid.

Krijgen de leden ook een mutualiteitsattest als ze gespreid betalen?

Die krijgen ze als het volledige bedrag is betaald.

Krijgen leden ook korting als ze gespreid betalen?

Ja, alle kortingen worden berekend zoals een normale kostennota.

Kan ik een meerkost aanrekenen als mijn klanten kiezen voor gespreid betalen?

neen

Wat als er een activiteit verwijder uit de kostennota? 

Bij het wijzigen van de kostennota zal ook het maandelijks bedrag aangepast worden (stel dat er een cursus wegvalt dan wordt het bedrag verlaagd).

Wat als ze later een extra cursus volgen en deze ook gespreid willen betalen?

Als hetzelfde gezinslid een extra cursus volgt dan zal het maandelijks bedrag aangepast worden naar het nieuwe totaal.

Kan ik zien als er iets fout loopt?

Ja, er staat een uitroepteken voor de orders waar iets fout loopt. Als je klikt op het uitroepteken dan zie je ook wat er is misgelopen.


Wat als leden een betaling missen?

Gemiste betalingen worden in de volgende maand ingehaald, ze gaan die volgende maand dus dubbel aangerekend worden.
Maar dit is enkel het geval als er een geldig mandaat is. Als leden hun domiciliëring stoppen bij de bank dan kunnen wij niet verder aanrekenen.
Bij het heractiveren van hun mandaat zal de eerst volgende schijf of som van verlopen schijven worden aangerekend.

Kan een lid eenzijdig de domiciliëring stopzetten?

Ja, dit is wettelijk zo bepaald. Maar hiervoor moeten ze naar hun bank stappen om de domiciliëring te laten stopzetten.
Het stoppen van een domiciliëring is echter geen wettelijke grond om de aankoop te annuleren, je hebt als organisatie dus nog steeds het recht om het geld te innen (afhankelijk van je algemene voorwaarden) maar je zult hiervoor de klant moeten contacteren om het restbedrag te innen.

Kan ik het rekeningnummer wijzigen van een domiciliëring?

Ja, dit staat uiterst rechts in het menu van je aflostabel,’mandaat schrappen’.


Hoe werken chargebacks en kan je ze voorkomen?

Je klant kan een SEPA incasso op ieder moment terugdraaien. Dit heet een terugvordering of chargeback. Dit mag tot 8 weken na de incassodatum met een geldige machtiging en tot 13 maanden zonder machtiging. Bij de meeste banken hoeft de consument geen reden van stornering op te geven. Hierdoor is het soms moeilijk te achterhalen waarom je klant een afschrijving terugdraait.
Als een klant een chargeback doet dan halen we automatisch die betaling terug weg uit Ledenbeheer zodat je uitstaand saldo steeds klopt.

Wat als er niet genoeg geld op de rekening van mijn klant staat?

Dan zal het bedrag de volgende maand opnieuw aangerekend worden en gaat de klant die maand dus beide maanden moeten betalen.

Zijn er kosten voor chargebacks of als er geen geld genoeg op de rekening van mijn klant staat?

Ja, Mollie rekent volgende kosten aan:
 1. SEPA chargeback: 10 euro als incasso niet door kan gaan
 2. Als er niet genoeg geld op de rekening stond dan kost dat 0,95 euro
Je kan deze kost doorrekenen aan je klant via “instellingen > betalingsmogelijkheden > gespreid betalen”.

Waarom is de domiciliëring mislukt?

Via het tabblad “fouten” zie je de reden waarom een domiciliëring niet is kunnen doorgaan.
De diverse redenen staan ook uitgelegd op de website van Mollie: https://help.mollie.com/hc/nl/articles/115000309865-Wat-betekenen-de-verschillende-reasoncodes-bij-mislukte-incasso-s- 

Wanneer wordt het bedrag van hun rekening gehaald? 

We vragen de domiciliëring altijd aan op de eerste van de maand.

Kan het saldo op het account (spaarpotje) gebruikt worden in combinatie met gespreide betaling?

Ja, als een lid een saldo op zijn account heeft, wordt eerst gecontroleerd of er voldoende geld in dat saldo staat om de betreffende termijn te dekken. Als er voldoende geld beschikbaar is, wordt de termijn betaald met dat saldo. Als er niet genoeg geld beschikbaar is, wordt het openstaande bedrag verminderd met het saldo op hun account, en het resterende bedrag wordt via domiciliëring betaald.

Dit saldo kan ook gebruikt worden om het voorschot te betalen. Echter, om de domiciliëring te activeren, dient het lid nog steeds een betaling te verrichten. Deze betaling zal plaatsvinden in de maand waarin het saldo volledig is opgebruikt.

Voorbeeld:

Jan heeft momenteel een saldo van 100 euro.
De club vraagt een voorschot van 50 euro. Elke maand moet Jan een schijf van 40 euro betalen.

- Het voorschot is al betaald met het saldo (100 euro - 50 euro = nog 50 euro over aan saldo).
- In de eerste maand moet Jan 40 euro betalen. Hij heeft nog 50 euro saldo over, dus de eerste maand wordt betaald met zijn saldo.
- In de tweede maand moet Jan opnieuw 40 euro betalen. Op dat moment heeft hij nog 10 euro saldo over. Om de tweede maand te dekken, moet hij een online betaling van 30 euro doen via online betalen. Dit zal ook de rest van zijn domiciliëring activeren.

  • Related Articles

  • Online betalingen

   Online betalingen aanvaarden Ledenbeheer.be biedt online betalingsmogelijkheden aan via onze betalingspartner Mollie. De betalingen worden in real-time geregistreerd op ons systeem. Online betalingen via je eigen mollie account Van zodra de ...
  • Inschrijvingspagina aanpassen

   INFO: De inschrijvingspagina is de pagina die jouw leden te zien krijgen wanneer ze zich willen aanmelden bij jouw organisatie. Om een voorbeeld van jouw inschrijvingspagina te bekijken klik je links in het menu op "Open publieke ...
  • Ledenbeheer in je boekhouding

   Ledenbeheer en boekhouding Is Ledenbeheer een boekhoudingspakket? Nee, zoals de naam al aangeeft, is Ledenbeheer een "Ledenbeheer systeem". Het is geen boekhoudprogramma, wat betekent dat we geen BTW-tarieven hanteren of facturen genereren. ...
  • Groepsinschrijvingen

   WAAR? Groepsinschrijvingen kun je activeren per activiteit in het tabblad instellingen Met groepsinschrijvingen kunnen leden zichzelf en andere personen inschrijven via één winkelmandje. De persoon die de inschrijving uitvoert, is verantwoordelijk ...
  • Licentie en facturatie

   Het aanschaffen van een Ledenbeheer-licentie WAAR? Om een Ledenbeheer-licentie aan te schaffen, te beheren en te vernieuwen, navigeer je naar het menu "Instellingen > Licentie." Als nieuwe club moet je een keuze maken op basis van het gemiddelde ...
  • Sticky Posts

  • Grote update in het financieel luik

   Deze update komt online op maandag 13 november 2024 Ons financiële gedeelte heeft een aanzienlijke update gekregen. Laten we eens opsommen welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Meer informatie kun je vinden in onze handleiding: Beheerderskorting Inschrijvingen