Kortingen

Kortingen

Kortingen in Ledenbeheer

Kortingen automatisch verrekenen in het winkelmandje


Onze kortingsmodule is een bijzonder geavanceerde technologie. Ledenbeheer biedt als enige in de sector een uitgebreid scala aan kortingsmogelijkheden. Denk aan kortingen voor familieleden, datumspecifieke kortingen, en prijsgebaseerde kortingen. Of misschien wil je korting geven als leden meerdere lessen volgen? Of belonen voor trouwe leden? Het kan allemaal.

Als club kun je precies instellen welke kortingen van toepassing zijn. Kunnen ze gecombineerd worden met andere kortingen? Kunnen leden altijd korting krijgen of alleen als ze zich voor een heel jaar inschrijven? Dit kun je eenvoudig configureren, en Ledenbeheer zorgt voor de rest.

Algemene regels voor kortingen


Kortingen worden altijd per activiteit berekend. Dit betekent dat je verschillende kortingen kunt geven voor verschillende cursussen. Zo kun je bijvoorbeeld geen korting geven op wedstrijdteams, terwijl je wel korting kunt geven op reguliere lessen. Kortingen worden dus niet toegepast op het totaalbedrag in je winkelmandje, maar per cursus. Als er voor een bepaalde cursus geen korting moet zijn, kun je alle kortingen voor die cursus uitschakelen.

Zelfs als leden op een later moment besluiten om extra activiteiten te volgen, wordt de korting automatisch verrekend. We houden een geschiedenis bij van elk gezinslid, zodat we altijd de juiste korting kunnen toepassen.
Kortingen zijn niet van toepassing op extra diensten en beurtenkaarten.

Kortingen worden altijd per gezinslid berekend. De kortingen worden individueel toegepast op elk lid, dus er kan geen korting worden gegeven op het totaalbedrag van alle gezinsleden.
Kortingen kunnen zowel in bedragen als percentages worden ingevoerd.

Kortingen combineren met andere kortingen?


Bij elke kortingsoptie kun je aangeven of deze gecombineerd kan worden met andere kortingen. Als je aangeeft dat de korting combineerbaar is, worden alle kortingen opgeteld. Als je aangeeft dat de korting niet combineerbaar is, zal het systeem automatisch de hoogste korting toepassen.

Bijvoorbeeld: Stel dat ik in mijn instellingen heb aangegeven dat kortingen niet combineerbaar zijn. Ik geef een korting van 10 euro voor het tweede gezinslid en 15 euro korting als ze meerdere cursussen volgen. In dit geval past het systeem een korting van 15 euro toe. Als de kortingen wel combineerbaar zouden zijn in mijn voorbeeld, zou de totale korting 25 euro bedragen.

Toegepaste tarieven


Je kunt voor elk type korting aangeven op welke tarieven deze korting van toepassing is. Hierdoor kun je bepaalde kortingen alleen toekennen als leden zich bijvoorbeeld voor een heel jaar inschrijven. Als ze zich voor een semester inschrijven, krijgen ze deze korting niet. Je kunt echter geen aparte kortingen instellen voor verschillende tarieven.

Volgorde van kortingen


Het is van groot belang om rekening te houden met onze volgorde omdat het een totaal ander resultaat kan opleveren. Deze volgorde kan niet aangepast worden.

1. Leeftijdsgebonden korting
2. Korting per uur
3. Datumgebonden korting
4. Vouchers
5. Familiekorting
6. Korting voor actieve leden
7. Korting voor meerdere cursussen
8. Prijsgebaseerde korting
9. Korting voor gemiste sessies
10. Beheerderskorting

Volgorde van activiteiten in het winkelmandje

Activiteiten worden in het winkelmandje gesorteerd van de goedkoopste naar de duurste cursus. De kortingen worden toegepast in de volgorde van de activiteiten.
Je klant krijgt dus steeds de hoogste korting

Mogelijke kortingen

Familiekorting


Ledenbeheer maakt gebruik van familie-accounts om kortingen voor gezinnen mogelijk te maken. Het systeem controleert hoeveel gezinsleden al zijn ingeschreven bij je sportclub gedurende de cursusperiode.

Je kunt instellen hoeveel korting leden krijgen als andere familieleden al zijn ingeschreven. Deze korting is van toepassing op individuele cursussen.

Via "Instellingen > Algemeen" kun je bepalen dat elk gezinslid slechts één keer per seizoen/jaar recht heeft op de gezinskorting. Als je dit niet instelt, krijgen leden korting voor elke activiteit.

Voorbeeld: als je 5 euro korting wilt geven voor elk extra familielid dat inschrijft:

- Het eerste familielid schrijft zich in voor 2 cursussen en krijgt geen korting omdat er nog geen andere gezinsleden zijn ingeschreven.
- Het tweede familielid schrijft zich in voor 3 cursussen en ontvangt een totale gezinskorting van 3 x 5 euro.
- Het derde familielid schrijft zich in voor 1 cursus en krijgt een gezinskorting van 1 x 5 euro.

Leeftijdsgebonden kortingen


Korting op basis van leeftijdsgroep: Bijvoorbeeld, iedereen onder de 19 jaar krijgt korting.

Datumgebonden kortingKortingen die gelden voor inschrijvingen in een specifieke tijdsperiode. Dit type korting is ideaal voor vroegboekacties of last-minute kortingen. Selecteer een datum en bepaal de periode waarin de korting van toepassing is.

Korting bij meerdere cursussen


Deze korting is van toepassing op leden die zich inschrijven voor een bepaald aantal cursussen of activiteiten.

Kies een kortingspercentage of bedrag dat leden per cursus krijgen (niet op het totaalbedrag van het winkelmandje) als beloning voor hun inschrijving in andere cursussen of activiteiten. Houd er rekening mee dat een korting op bijvoorbeeld 5 cursussen niet noodzakelijk van toepassing is op de 6e cursus, dus vink deze optie aan als de korting geldt voor alle volgende cursussen!

Kies of je alleen cursussen wilt meetellen of ook activiteiten: Met deze kortingsoptie kun je ervoor kiezen om ook extra activiteiten te laten meetellen als cursussen. Dit stelt je in staat om bijvoorbeeld korting te geven op een sportseizoen als een lid ook heeft deelgenomen aan een kamp.

Let op! Cursussen en activiteiten waarop deze korting niet van toepassing is, worden niet meegeteld in het totale aantal cursussen en activiteiten!

Tip: Maak een tabel met de cursusprijs en de bijbehorende korting, dit maakt het instellen gemakkelijker.

- 1 cursus: 100 euro
- 2 cursussen: 190 euro
- 3 cursussen: 250 euro

Bereken het verschil tussen cursus 1 en 2; dit is de korting die je moet instellen voor de tweede cursus.

- 2e cursus: 2 cursussen kosten normaal 200 euro – 190 euro = 10 euro korting
- 3e cursus: 250 euro – 190 euro = 60 euro korting
Leden ontvangen altijd de hoogste korting.
De cursussen worden in het winkelmandje gesorteerd van goedkoopste naar duurste cursus. De hoogste korting wordt toegepast op de duurste cursus.
Voorbeeld: 
Cursus 1: 100 euro (eerste cursus = geen korting) = 100 euro
Cursus 3: 110 euro (tweede cursus = 10 euro korting) = 100 euro
Cursus 5: 120 euro (derde cursus = 20 euro korting) = 100 euro
Cursus 4: 130 euro (Geen korting ingesteld, telt dus niet mee als cursus in de berekening) = 130 euro
Cursus 2: 150 euro (vierde cursus (duurste) = 50 % korting) = 75 euro
Totaalprijs = 505 euro

Prijs-gebaseerde kortingen


Deze korting is van toepassing op leden die een bepaald bedrag hebben besteed aan actieve en geplande activiteiten op het moment van inschrijving. Dit is ideaal voor clubs die werken met all-in abonnementen.

Hoe werkt deze korting?

Je stelt een minimumbedrag in dat leden moeten betalen om in aanmerking te komen voor de prijs-gebaseerde korting.
Zodra leden dit minimumbedrag overschrijden, ontvangen ze automatisch het kortingspercentage dat je hebt ingesteld voor de prijs-gebaseerde korting.

Tip: Als je zowel de prijs-gebaseerde korting als de korting voor meerdere cursussen gebruikt, vink dan "Deze korting kan gecombineerd worden met andere kortingsformules" uit bij de prijs-gebaseerde korting. Anders kunnen leden zowel korting krijgen voor meerdere cursussen als de prijs-gebaseerde korting.

Werk je met een all-in abonnement? Bijvoorbeeld: een all-in abonnement kost 500 euro. Dan kun je 500 euro instellen als het bedrag en 100% korting toekennen. Alle bestellingen boven de 500 euro worden dan verrekend op nul euro.

Opmerking: Als de prijs-gebaseerde korting niet is ingeschakeld voor een cursus, wordt er geen korting toegepast op die cursus. Maar de cursus wordt wel meegeteld voor het totaalbedrag.

Korting voor gemiste sessies


Korting voor gemiste sessies is een eerlijke oplossing voor leden die later instappen in een cursus en daardoor niet het volledige bedrag hoeven te betalen. Deze korting wordt automatisch toegepast en is eenvoudig in te stellen in Ledenbeheer.

Je kunt de volgende instellingen configureren:
 1. Vanaf wanneer krijgt een lid de korting?
 2. Is de korting combineerbaar met andere kortingen?
 3. Krijgt een lid de korting altijd, of alleen bij inschrijving voor een bepaald tarief?
 4. Wat is het bedrag van de korting per gemiste les?

Korting voor actieve (trouwe) leden


Het is een beloning voor trouwe leden die zich opnieuw inschrijven voor het volgende sportjaar.
Stel een minimumdatum in die wordt gebruikt om een lid als "actief" te beschouwen. Leden die zich hebben ingeschreven voor een activiteit na deze datum kunnen gebruikmaken van deze korting.

Korting per uur


Deze korting biedt de mogelijkheid om een vaste prijs toe te passen voor leden, ongeacht de volgorde van hun inschrijvingen. Deze korting is gebaseerd op de duur van de lessen: hoe meer uren ze volgen, hoe lager de prijs per uur wordt. Ze krijgen dus een staffelkorting.

Hoe werkt het?

In ons voorbeeld kost een cursus €98 voor het eerste semester.

Berekening:

Prijs (€98) / Aantal weken les (14) x uren per les (1) = €98 / (14 x 1) = €7 per uur

Dit betekent:

- €98 voor een les van 60 minuten voor 1 semester (14 lessen) = €7 per uur
- €147 voor een les van 90 minuten voor 1 semester (14 lessen) = €7 per uur
- €176 voor een les van 120 minuten voor 1 semester (14 lessen) = €6,2857 per uur.

Dit is berekend voor elke mogelijke combinatie van lessen, zoals hieronder weergegeven:

wekenprijs/lesuren/weekuurprijs
149817
141471.57
141701.756.9388
1417626.2857
142162.56.1714
1424535.8333
142803.55.7143
1430445.4286
143334.55.2857

Deze uurprijzen worden in Ledenbeheer ingevoerd. Ledenbeheer berekent vervolgens hoeveel uren je leden willen volgen.

Bijvoorbeeld, als iemand de volgende cursussen volgt:

- Cursus 1 = €98 (eerste semester, 14 lessen) => les van 1 uur.
- Cursus 2 = €98 (eerste semester, 14 lessen) => les van 1 uur.
- Cursus 3 = €147 (eerste semester, 14 lessen) => les van 1 uur en 30 minuten.

De totale duur voor deze groep is 3,5 uur binnen hetzelfde semester.

3,5 uur komt volgens onze tabel neer op €5,7143 per uur.
3,5 uur x €5,7143 per uur x 14 lessen = €280,00 in totaal.

Deze korting blijft ook gelden als leden later in het jaar een extra cursus toevoegen. Ledenbeheer houdt bij hoeveel uren je leden sporten en herberekent de prijs voor toekomstige cursussen.

Totaal aantal uur per week

Met andere woorden hoeveel uur les volgt een lid per week.

Voorbeeld:

cursus 1 = 98 euro (eerste semester 14 lessen) => les van 1u.
cursus 2 = 98 euro (eerste semester 14 lessen) => les van 1u.
cursus 3 = 147 (eerst semester 14 lessen) => les van 1u30.
Totaal = 3,5 uur

Totaal aantal uur per tarief

Met andere woorden hoeveel uur les per tarief volgt het lid.
Een tarief (bvb eerste semester) bevat 14 lessen van een uur:
Het aantal uur per tarief voor deze cursus is dus 14 uur.

Voorbeeld:

cursus 1 = 98 euro (eerste semester 14 lessen) => les van 1u => 14 uur
cursus 2 = 98 euro (eerste semester 14 lessen) => les van 1u => 14 uur
cursus 3 = 147 (eerst semester 14 lessen) => les van 1u30 => 21 uur
Totaal = 49 uur
Cursussen die zijn gemarkeerd voor deze korting worden opgenomen in het totale aantal uren om de korting te berekenen.

Korting per uur kijkt naar de startweek van je tarieven; alle sessies die in dezelfde week vallen, worden gebruikt in de berekening.

Kortingscode

Korting toegepast na het invoeren van een kortingscode. 
Meer informatie over kortingscodes kun je hier vinden: Kortingscodes maken
WAAR? Kortingscodes kun je aanmaken via instellingen > kortingen > kortingscodes

Beheerderskorting

Meer informatie over de beheerderskorting kun je hier vinden: Korting toevoegen aan reeds bestaande kostennota's

Veelgestelde vragen

Kan ik reeds gemaakte kostennotas aanpassen met nieuwe kortingsregels?

Stel, leden zijn reeds ingeschreven maar je hebt besloten om de kortingen te herzien en wat minder of meer korting te geven.
Je kan reeds bestaande kostennotas bewerken en in het menu te kiezen voor "kortingen herberekenen".

Kan ik zien hoe kortingen worden berekend?

Als je merkt dat de kortingen niet correct worden berekend en je begrijpt niet precies waarom, kun je de kortingsberekeningen van een specifieke kostennota bekijken.
WAAR? Instellingen > kortingen > kortingsberekening


  • Related Articles

  • Korting toevoegen aan reeds bestaande kostennota's

   Manueel korting toevoegen Reeds bestaande kostennota's Een beheerderskorting is een handige tool als je iemand meer korting wil geven. Je kent het wel, je maakt kortingscodes aan voor je leden, maar ze vergeten die in te vullen in het winkelmandje, ...
  • Kortingscodes maken

   Kortingscodes in het winkelmandje Kortingscode aanmaken Kortingscodes in Ledenbeheer zijn een uitstekende manier om individuen een korting te bieden. Leden kunnen deze kortingscodes invullen in hun winkelmandje. WAAR? Kortingscodes maak je aan via ...
  • Vrije kostennota's aanmaken

   Manuele kostennota's aanmaken Kostennota's worden automatisch aangemaakt bij inschrijvingen of aankopen in de webshop. Maar het is ook mogelijk om manuele kostennota's te maken. WAAR? Via het menu "Financieel > Aanmaken" kun je manuele kostennota's ...
  • Starten met Ledenbeheer

   Welkom bij Ledenbeheer Welkom bij Ledenbeheer! Wij hopen dat je tijdens de gratis proefperiode een goed beeld krijgt van onze software en de mogelijkheden. Mocht je ergens niet uitkomen dan helpen we je graag verder! Heb je vragen? Ontdek hier hoe je ...
  • Creditnota's en terugbetalingen

   Creditnota's en terugbetalingen Een creditnota is niet hetzelfde als een terugbetaling! Ledenbeheer volgt boekhoudkundige regels. Waarvan de belangrijkste regel deze is: Een aanpassing zal altijd de volledige kostennota crediteren en een nieuwe maken ...
  • Sticky Posts

  • Grote update in het financieel luik

   Deze update komt online op maandag 13 november 2024 Ons financiële gedeelte heeft een aanzienlijke update gekregen. Laten we eens opsommen welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Meer informatie kun je vinden in onze handleiding: Beheerderskorting Inschrijvingen