Ledenbeheer.be

Updates januari 2024

Formulieren


Fiscale attesten

We hebben een knop voorzien in de foutenlijst om in 1 keer iedereen te mailen met de vraag om hun gegevens aan te vullen. Dit is de tekst die we gebruiken in de mail:

"Beste (naam voogd),

Voor het opstellen van het fiscaal attest voor de inschrijving van (naam kind) op het kamp (naam activiteit) bij organisatie (naam organisatie) ontbreken enkele gegevens.
Zou je via onderstaande link willen inloggen met het e-mailadres waarmee je de inschrijving hebt gedaan ((e-mailadres account van inschrijving)) ?
Daar kun je het attest downloaden en meteen de benodigde informatie verstrekken voor de aangifte.


Bedankt voor je medewerking.

(Naam club)"

IOS en Safarigebruikers


Bij nieuwe updates aan Ledenbeheer kreeg je op IOS en Safari soms lege pagina's te zien. Dat kon je oplossen door je cache te wissen maar we hebben nu een permanente oplossing voorzien zodat die niet meer zal voorvallen.

Ticketverkoop

Je kan vanaf nu ook tickets wisselen van plaats via het zaalplan. Je klanten krijgen dan hun tickets met nieuwe stoelnummers in hun mailbox. De oude tickets zullen niet meer werken tijdens het scannen.

Contacten

  • Het geslacht wordt niet meer standaard gevraagd bij het aanmaken van een profiel op Ledenbeheer
  • Er was een probleem om te scrollen op mobiel op de contactfiche, hebben we opgelost
  • Koppeldans is nu ook voorzien van de nieuwe contactfiches

Media

Het beheren van media is herschreven en is nu makkelijker in gebruik.

Financieel

  • Er waren fouten in de factuurnummers op de kostennota's, waarbij sommige nummers niet opeenvolgend waren. Om dit op te lossen, hebben we besloten om alle facturen sinds 1 januari 2024 opnieuw te nummeren. Hierdoor zijn er geen onderbrekingen meer in de nummering van de facturen. De nummers van de kostennota's zijn niet gewijzigd
  • De datumfilter bij kostennota's is aangepast zodat je een specifieke datum kan kiezen

Inschrijvingspagina's

We hebben een knop toegevoegd aan het menu van de inschrijvingspagina zodat je als beheerder makkelijker naar het beheerderspaneel kan schakelen.


Wat kan er beter aan onze inschrijvingspagina's?

Reageer mee op onze community, we zijn druk bezig met de nieuwe inschrijvingspagina's, als je tips of verbeteringen hebt horen we ze graag!